Elk consult start met een anamnese, waaruit ik een eerste beeld vorm. Aan de hand van dat eerste beeld weet ik hoe uw dier belast is en hoe het zelfgenezend vermogen daarmee omgaat. Afhankelijk van de klacht volgt er een bewegingsonderzoek. Daarna wordt uw dier nauwkeurig doorgemeten met de lecherantenne en de connectiesensor. Het energieveld van uw dier wordt op deze manier gecontroleerd op verstoringen en eventuele fysieke klachten worden opgespoord. De meeste dieren ervaren dit als prettig. Door deze methode kan ik een volledig beeld vormen en een passende behandeling inzetten. Voer en medicatie worden ook uitgemeten. Uiteraard ontvangt u advies over de behandeling en hoe deze ingezet dient te worden. Een consult duurt vaak ruim een uur en is erg uitgebreid en specifiek.

Wilt u een afspraak maken voor een consult? Vul dan het boekingsformulier (rechts) in. U ontvangt een e-mail met bevestiging van de afspraak.